Президента, премьера и председателя парламента Молдовы попросили разобраться с «узурпацией власти в молдавском футболе»13 футбольных клубов и организаций Молдовы подписали коллективное обращение с просьбой разобраться с «узурпацией власти в молдавском футболе».

Обращение адресовано членам футбольного Конгресса, самым влиятельным спортивным чиновникам страны, а также президенту, премьер-министру и председателю парламента Молдовы.

В нем говорится о многолетних грубейших нарушениях в деятельности Федерации футбола Молдовы, которые породили беспредел в молдавском футболе и фактическую узурпацию власти одним человеком.

Текст обращения, подписанного клубами «Олимпия», «Дачия», «Зимбру», «Рапид», «Костулень», «Гагаузия», «Сфынтул Георге», «Флорень», «Политехника», «Извораш-67», «Мипан», «Дрокия» и Федерацией футбола Гагаузии, предлагаем вашему вниманию.

ОБРАЩЕНИЕ

Prim Ministru al Republicii Moldova
Dl Vlad Filat

Preşedintele Republicii Moldova
Dl Nicolae Timofti

Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova
Dl Marian Lupu

Ministrul Justiţiei al Republicii Moldova
Dl Oleg Efrim

Pentru autosesizare în baza articolelor 38,42 şi 43 ale Legii Republicii Moldova nr.837 din 17.05.1996 "Cu privire la asociaţiile obşteşti"

Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova
Dl Ion Ciobanu

Comitetul Naţional Olimpic
Dl Nicolae Juravschi

Pentru cunostinţă, informaţie şi posibele măsuri.

De la un grup de delegaţi ai Congresului XI al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal din 03.02.2013.

Către delegatul Congresului XI al Federaţiei Moldoveneşti de Fotbal (FMF) din 03 februarie 2013.

Stimate Domnule Delegat!

Prin această adresare vă aducem la cunoştinţa Dstră unele informaţii importante pentru buna desfăşurare a Congresului, schimbarea metodelor şi stilului de activitate a Federaţiei, mai ales al organului său suprem legislativ - Congresul FMF. În ultimii 16 ani Statutul FMF a fost supus unor modificări importante, care la prima vedere par pozitive, dar care cu regret, au condus la uzurparea puterii în Federţie de către Preşedintele Pavel Cebanu. O mare parte de responsabilitate pentru această situaţie o purtăm noi, delegaţii Congresului, prin pasivitatea şi lipsa de reacţie a noastră la şedinţele Congresului , care ne-a transformat într-o maşină de vot, cînd fără multe explicaţii, argumentări, dezbateri, se voteaza tot ce se propune de către funcţionarii Federaţiei .

Ca exemplu poate servi dispariţia din Statut a organului de revizie şi control financiar intern - " Comisia de Cenzori" - care era aleasă şi îşi dădea anual darea de seamă numai faţă de Congres . Aşa organe de control financiar intern sunt în toate federaţiile ( România - art.31 şi 40 ale statutului , Federației Ruse- art.6.5), însa cel mai important este că Legea nr.837 din 17.05.1996 " Cu privire la asociaţiile obşteşti" prin art 16 (1) alin. "g" şi "l" , prevede în organigrama sa prezenţa şi activitatea acestui organ al Federaţiei. In schimb a fost constituit prin art. 69 "Consiliul de Supraveghere", care are nişte funcţii neclare, dar nicidecum de revizie şi control financiar, care este ales de Comitetul Executiv şi care nu responsabil în faţa Congresului FMF. In aşa fel, membrii Congresului sunt lipsiţi de o informaţie permanentă şi obiectivă despre starea financiară a Federaţiei, fiind încălcată legislaţia în vigoare a Republicii Moldova .

Un alt moment este Statutul Federaţiei, care în urma modificărilor , prin art.66, îndeosebi aliniatul 3, prevede că raportul financiar anual se aduce la cunoştinţă membrilor Comitetului Executiv şi respectiv la cunoştinţa tuturor membrilor afiliaţi în cadrul şedinţei Congresului de către trezorier . Adică nu se prevăd analize , dezbateri , aprobări, ci doar aducerea la cunoştinţă de către trezorier, un funcţionar financiar, o practică care nu se întâlneşte nicăieri în alte organizaţii.

Prin art.67 (c) al Statutului , practic se permite de a face cheltuieli în afara bugetului , adică fără nici un control, după cum şi este stipulat "...FMF poartă toate celelalte cheltuieli, în conformitatea cu obiectivele urmărite de FMF", o prevederea abuzivă, care face orice comentariu de prisos.

Mai mult ca atît, ani la rând Congresul nu examineaza, dezbate şi aprobă bugetele anuale ale Federaţiei, din motivul că delegţii transmit benevol prin vot aceasta competenţă nemijlocită a Congresului către Comitetul Executiv. Această practică de asemenea nu are echivalent, deoarece numai în Statutul FMF , în urma modificărilor executate, există articolul 28.3 care permite transmiterea a 7 atribuţii din cele 11 ale Congresului către Comitetului Executiv . Şi la şedinţa Comitetului Executiv din 28.12.2012 s-a decis de a include în agenda Congresului XI delegarea celor 7 atribuții de baza ale Congresului către Comitetul Executiv. Oare delegaţilor nu le este interesant care va fi bugetul Federaţiei pe anul viitor , ce mijloace financiare vor fi îndreptate copiilor şi juniorilor, la dezvoltarea fotbaluluu şi a infrastructurii? O spunem cu certitudine că "da", le este interesant , că numai prin dorinţă şi eforturi care sunt acoperite cu resurse financiare se pot înregistra succese şi progrese în activitatea fotbalistica. Este foarte important de a şti , că venituri în 2013 vor fi în suma de - 106 milioane şi 300 mii lei, că pentru dezvoltarea fotbalului de copii în toată republica vor fi îndreptate numai - 4,2 mln lei, pentru asociaţiilor raionale şi municipale - 1,7 mln lei, pe cînd funcţionarii Federaţiei vor fi remuneraţi cu suma de - 5,2 mln lei, la organizarea "Galei Fotbalului Moldovenesc " vor fi cheltuite 1 mln lei, la întreţinerea centrului din Vadul lui Voda - 16 mln lei , la executarea lucrărilor de construcţie a complexului sportiv din Ciorescu, la care s-au cheltuit deja 36 mln lei, se prevede cheltuirea a încă 26 mln lei, etc.

Oare aceste subiecte şi multe altele nu trebuie supuse unor analize, dezbateri detaliate şi aprobate de către Congres ? Oare conceptul , amplasarea, capacitatea unui aşa obiect cum este complexul sportiv din Ciorescu, la care deja doi ani se investesc bani nu trebuia discutat pe larg în familia fotbalistică, cu participarea activă a administraţiei publice centrale şi locale ? Oare nu se puteau cumula eforturile şi resursele financiare ale Federaţiei, Ministerului Tineretului şi Sportului, Primăriei municipiului Chişinău pentru a construi în capitala un complex polivalent supermodern cu o capacitate mai mare ca la Ciorescu, capabil să se intreţină din activitatea proprie şi să mai verse finanţe la bugetul local sau central? Însă acest obiect se construieşte în secret, fără tendere, transparenţă şi publicitate. De ce atîta secretomanie? Cine şi ce interese urmăreşte prin asta? Urmeaza numai să presupunem , dar Congresul este obligat să clarifice tot ce-i legat cu aceste finanţări .

In urma celor expuse mai sus , domnule delegat al Congresului XI al FMF, oare face de a susţine în continuare propunerea de a delega cele 7 atribuţii de bază ale Congresului către Comitetul Executiv FMF, prevăzută deja în proiectul agendei Congresului sub nr. 14? Dacă spunem "da" acestei propuneri, atunci Congresul rămîne cu atribuţiii restrânse de adoptare şi modificare a Statutului , a alegerilor odata la patru ani, cu aprobarea unor rapoarte şi dezolvarea FMF , ce prezintă pur şi simplu o bătaie de joc nu numai faţă de delegaţi, dar şi faţă de fotbal în întregime, o marginalizare şi înlăturarea în cel mai obraznic mod a Congresului de la îndeplinirea atribuţiilor sale de baza.

Noi vom spune cu certitudine "NU" aceste iniţiative şi solicităm susţinerea Dstră de a nu vota includerea acestei propuneri în ordinea de zi a Congresului!

O altă modalitate de uzurpare a puterii poate servi decizia Comitetului Executiv din 28.12.2012 de a include în agenda Congresului chestiunii cu privire la determinarea modului

(formei) de votare la alegerea Preşedintelui Federaţiei, care este din start ilegală, deoarece art.30.2 al Statutului nu prevede un aşa subiect în agenda Congresului, dar care este stipulat clar în art.36.8 . Acest truc procedural a fost folosit deja abuziv, cu ajutorul delegaţilor, la alegerile din 2009. Este clar, fără nici o tălmăcire suplimentară, că forma de votare de bază era cea secretă şi numai în caz de excepţie, avînd şi propunînd Congresului motivaţiile respective , se putea pune la vot schimbarea modalităţii de votare. Anume aceasta procedură se prevede în statutele Uniunii Fotbalistice din Rusia ( art.20.1) , Federaţiei de Fotbal a Ucrainei ( art.20.2) unde alegerile Preşedintelui sunt prevăzute cu vot secret, dar în cazul cînd la aceasta postură este înregistrată numai o candidatură, atunci se poate aplica şi votul deschis.

Dar în acelaş timp statutele FIFA ( art 16.1) , UEFA (art. 20 ) , Federaţiei Române de Fotbal ( art. 30.5 ) , şi a altor federaţii stipulează categoric că alegerile preşedintelui au loc numai prin vot secret. Mai mult ca atît, articolul 36.10 al Statutului FMF confirmă expres ca alegerile Preşedintelui Federaţiei se petrec prin vot secret, spre deosebire de alegerile altor posture vacante. Contrar cerinţelelor din articolele sus-numite ale Statutului FMF, procedurilor folosite de FIFA ,UEFA şi de alte federaţii de fotbal, în ciuda protestelor a patru candidaţi la funcţia de Preşedinte şi a susţinătorilor lor, în anul 2009 prezidiul Congresului FMF a pus la vot forma deschisă de votare a alegerilor, fapt ce a sfidat drepturile delegaţilor la liberă exprimare a votului, fără presiunea administrativă a aparatului Federaţiei şi a susţinătorilor preşedintelui în funcţie. Cu alte cuvinte, alegerea Preşedintelui FMF în 2009 a fost nelegitimă şi putea fi atacată în instanţele judiciare.

Este bine cunoscut , că cele mai democratice, cele mai libere şi conştiente alegeri sunt cele prin vot secret. Iată de ce cerem suţinerea Dstră de a reveni la procedura de alegere a Preşedintelui FMF prin VOT SECRET !

Mai constatăm în acelaş timp încălcarea încă a unei norme procedurale foarte importante. În conformitate cu cerinţele art. 34.1 al Statutului FMF , Congresul este prezidat de Preşedintele Federaţiei, dar nu şi de membrii Comitetului Executiv, care nu sunt delegaţi ai Congresului (art. 27.2), ci doar învitaţi care îşi dau darea de seamă faţă de delegaţi. Dar la Congresul din 2009 membrii Comitetului Executiv nu numai că au prezidat şedinţa, dirijând şi participând la dezbaterile asupra rapoartelor de darea de seamă, facând aprecieri asupra propriei activitati, dar au şi condus din prezidium împreună cu Preşedintele în functie alegerile noului Presedinte, o procedură ilegală, ce reprezintă o formă de presiune şi intimidare a delegaţilor.

În mod democratic, corect, trebuia ca prezidiul Congresului de dare de seamă şi alegeri să fi fost compus din Preşedintele Federaţiei în funcţie şi de cîte un delegat al membrilor afiliaţi, care au înaintat candidaturile la postul de Preşedinte, iar alegerile să fie organizate deja de preşedintele comisiei de alegeri şi numărare a voturilor. Şi de data aceasta Comitetul Executiv insistă prin punctele nr.11 şi 3 ale proiectului agendei Congresului de a încălca, de a nega, stipularile art.36.8,34.1 şi 27.2 ale Statutului.

Solicităm susţinerea Dstră în a exclude normele expuse mai sus din punctele nr.11 şi 3 ale proiectului agendei Congresului şi votarea lor într-o forma redactată. Propunem ca chestiunile, incluse în agenda Congresului , SĂ FIE VOTATE SEPARAT, dar nu la pachet , cu lista unică !

Încă un momen important, de care credem că Vă amintiţi, este felul cum şi cînd ne-a fost repartizat nouă, delegaţilor Congresului X din 10.02.2012, proiectul Regulamentului de organizare şi desfăşurare a Congresului, adică în momentul înregistrării la Congres , pe cînd art.29.2 al Statutului cere ca materialele şedinţei să fie înmînate cel puţin cu 15 zile înainte de şedinţă. Oare se poate examina , dezbate aşa , din mers, fără analiză prealabilă, un aşa document reglementător, important pentru delegaţii Congresului? Pe cele 18 pagini ale proiectului sunt o sumedenie de norme, multe din ele contravin normelor statutare, asupra cărora noi întradevăr n-am avut posibilitatea să ne expunem.

Propunem ca punctul cu privire la Regulament din procesul verbal al şedinţei Congresului X din 10.02.2012 să fie exclus şi introdus din timp la o şedinţă a Congresului, prevăzînd propuneri şi dezbateri asupra documentului în cauză.

Un alt exemplu de uzurpare a puterii s-a produs deja din compania actuală de alegeri. După alegerile din 2009, la care au concurat 5 candidaţi la postul de Preşedinte al FMF, Comitetul Executiv a decis că aşa nu e bine şi cu votul nostru, a schimbat Statutul, introducînd art.36.2 , care deja cere de la doritorii să candideze la această funcţie tocmai 20 de înăintări de la membrii afiliaţi. Nici într-un statut al FIFA, UEFA sau altor federaţii de fotbal nu există o astfel de normă. Mai mult ca atît, Comitetul Executiv la 28.12.2012, în ultima zi înainte de vacanţă îndelungată, legată de sărbătorile de Crăciun şi Revelion, decide organizarea Congresului XI la 03.02.2013, iar funcţionarii Federaţiei îndata după Sărbătorile de Iarnă s-au răspăndit în toată tara , înarmaţi cu procese-verbale deja tipărite cu înaintarea actualului Preşedinte în funcţie, au impus membrii afiliaţi prin minciună, şantaj şi presiune să le semneze, iar pe unii i-au chemat să le semneze chiar în încinta Federaţiei. În aşa fel, operativ, în 2-3 zile au acumulat nu 20, ci tocmai 200 de înăintări, asta cu scopul de a invoca deja art.36.5, care permite membrului afiliat să emită numai o înaintare-recomandare. În acest caz alţi candidaţi, pur şi simplu, n-au de la cine să primească aceste recomandări. Cu alte cuvinte, se face totul, pentru a petrece alegerile fără alternativă. Şi asta în condiţile cînd Preşedintele în funcţie, Comitetul Executiv şi funcţionarii Federaţiei sunt obligaţi să asigure petrecerea alegerilor egale, corecte şi democratice.

Cui convine această situaţie, de ce se procedează în aşa mod obraznic şi încălcând procedurile, Vă invităm să judecaţi singur, să faceţi concluzi proprii şi să votaţi cinstit !

Reieşind din cele spuse anterior, stimate Domnule Delegat, propunem şi solicităm susţinerea Dstră de a constitui o comisie, care să aibă drept sarcină de a propune Congresului să ia măsuri pentru a democratiza și a face transparent Statutul FMF și care ar asigura o activitate financiară corectă a Federației!

Stimate coleg! Pe noi toți ne unește dragostea față de regele sportului - FOTBALUL. Noi reprezentăm la acest Congres miile și sutele de mii de sportivi și amatori, care practică fotbalul, zecile de mii de fani ai fotbalului moldovenesc, care așteaptă de la noi, de la Federația de Fotbal, decizi și măsuri în folosul fotbalului, a dezvoltării sale și a ridicării prestigiului selecționatelor naționale. Fotbalul se joacă după reguli, prin urmare Federația trebuie să activeze tot după reguli, care sunt prevăzute în Statut, iar noi, delegații, suntem obligați sp le respectăm.

Vă chemăm să organizăm ședința Congresului XI după principiile FAIR PLAY-ului fotbalistic și să demonstrăm că suntem întradevăr ELITA fotbalului moldovenesc, care activează numai în interesul FOTBALULUI ți pentru FOTBAL!

Cu respect, delegați din partea:

1. FC Olimpia

2. FC Dacia

3. FC Zimbru

4. FC Costuleni

5. FF Gagauziya

6. FC Rapid

7. FC Politehnica

8. FC Floreni

9. FC Izvoraș-67

10. FC Gagauziya

11. FC Sfîntul Gheorghe

12. CS Mipan

13. CS FC Drochia

 /></p>
<p style= /></p>
<p style= /></p>
<p style= /></p>
<p style= /></p>
<p style= /></p>          </div>
                  <div class=

Источник – MOLDOVA.sports.md


ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ

КОММЕНТАРИИ

Cамые обсуждаемые

Самые популярные

 • за год
 • за 6 месяцев
Loading...
Наверх ↑