Concurs de selectare a 10 persoane pentru participarea în cadrul proiectului “Reţeaua Naţională a persoanelor-resursă în lucrul de tineret şi dezvoltarea politicilor de tineret” 026 августа 2014

               

 

 

Centrul Pro Comunitate anunţă concurs de selectare a 10 persoane în vederea participării în cadrul proiectului “Reţeaua Naţională a persoanelor-resursă în lucrul de tineret şi dezvoltarea politicilor de tineret” realizat în cadrul Programului de Granturi al Ministerului Tineretului şi Sportului din republica Moldova. Prin acest proiect este vizată îmbunătăţirea politicilor de tineret şi recunoaşterea lucrului de tineret la nivel naţional.

Selectarea participanţilor în cadrul proiectului se va face în baza motivaţiei personale, studiilor obţinute, experienţa în implementarea proiectelor, abilităţilor de comunicare şi limgvistice, experienţă în elaborarea de politici şi documente operaţionale.

Persoanele selectate vor fi implicate în seminare de instruire realizate în colaborare cu parteneri din Croaţia şi experţi locali, vor participa la dsfăşurarea cercetării calitative în vederea stabilirii sistemului de management al calităţii lucrului de tineret, vor crea în colaborare cu echipa Centrului Pro Comunitate Ghidul competenţelor Lucrătorului de tineret, având drept model practica internaţională preluată şi necesităţile actuale din Republica Moldova. Sunt încurajaţi să participe specialiştii şi lucrătorii de tineret care activează de cel puţin 5 ani în sectorul de tineret. Echipa selectată va contribui şi după încheierea proiectului la dezvoltarea politicilor de tineret prin oferirea expertizei şi consultanţei instituţiilor cheie din sector şi prin implicarea în diferite studii ţi cercetări.

Persoanele interesate pot expedia CV-ul şi scrisoarea de motivaşie (cu specificarea realizărilor atinse în domeniul tineret) la adresa info@procomunitate.md

Termenul limită de participare – 10 septembrie 2014

Vor fi contactaţi doar candidaţii care vor corespunde cerinţelor de calificare.

 

  


ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ

КОММЕНТАРИИsports.md

Cамые обсуждаемые

Самые популярные

  • за год
  • за 6 месяцев
Loading...
Наверх ↑